22-360 Rejowiec, ul. Zwierzyńskiego 8A, tel.: 82-56 88 612, e-mail sekretariat: sp.rejowiec@interia.pl

NIP 564-157-51-51

Strona główna


Pierwsza pomoc - mp4

 

Kadra
Historia
Patron
  Docenili nas


Rubik - mp4

Oferta

Uczniowie

Projekty


Rodzice Dzieciom-mp4

Aktualności

Dla rodziców
Podziękowania
Dokumenty

LICZNIK ODWIEDZIN

Stołówka

Darmowy licznik odwiedzin

Rekrutacja


Tolerancja-mp4

Ochrona danych osobowych

Konkurs
SportOgłoszeniaPrzetargi

Zamówienia
publiczne

 
Ubezpieczenie

 

 

Na skróty:

TV Żaczek. MP4 więcej informacji kliknij

Wyprawka Szkolna

 

 

 

Mapa: Szkoła Podstawowa im. M. Reja

 

 

 

ROK SZKOLNY 2017/2018

Innowacje Biblioteka Świetlica Pedagog Wolontariat Gazetka Ocenianie kształtujące
             

Plan lekcjiUczymy się uczyćDobre praktykiPrzyrodaNiebezpieczne gryZespół Reczka

 

 

REGION SUKCESU

PROJEKT W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014 -2020 WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

- więcej informacji kliknij

Zapraszamy do złożenia oferty na zakup i dostawę wyposażenia i pomocy dydaktycznych na potrzeby projektu „Region Sukcesu”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

...................................................................................................

 

WYNIK POSTĘPOWANIA - na wybór wykonawcy zamówienia:  Zakup i dostawa wyposażenia i pomocy dydaktycznych na potrzeby projektu „REGION SUKCESU”

- więcej informacji kliknij

...................................................................................................................................

 

Ogólne Warunki Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci- kliknij

Wykaz podręczników na rok szkolny 2016/2017 - więcej informacji kliknij

 


Witamy!

Pierwsze półrocze roku szkolnego 2016/2017 już za nami. Zrealizowaliśmy w tym czasie następujące działania:

Wyposażyliśmy salę sensoryczną do zajęć rewalidacyjnych w sprzęt o wartości prawie 15.000 zł, doposażyliśmy gabinet pielęgniarki szkolnej i stomatologiczny w sprzęt o wartości ponad 12.000 zł.

Sala sensoryczna do zajęć rewalidacyjnych

Gabinet pielęgniarki

Aby sprawić przerwy bardziej radosne i bezpieczne (zgodnie z naszymi priorytetami) zakupiliśmy piłkarzyki, grę podłogową warcaby, doinwestowaliśmy Salę Świętego Spokoju do której dołożono nowe materace, aby stworzyć jeszcze bardziej komfortowe warunki do cichego odpoczynku na przerwach. Na I piętro zakupiliśmy gry podłogowe w klasy i chińczyka. Zakupiony sprzęt uatrakcyjnił przerwy  a uczniowie bardzo chętnie wykorzystują je do zabawy pod okiem nauczycieli dyżurujących.

Gra w klasy i piłkarzyki

Zakątek Świętego Spokoju

Gra w Chińczyka i warcaby

Podejmując takie działania chcemy sprawić by nasi uczniowie, czuli się bezpiecznie, rozwijali swoje umiejętności i byli radośni.

W pierwszym półroczu najwyższą średnią uzyskała klasa Vb a 18 uczniów z klas IV-VI zdobyło stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe, są to: Nikola Kowalczuk, Maja Dąbska, Zuzanna Tomala, Julia Bogusz, Mateusz Smorga, Daniel Błaziak, Kuba Jędruszak, Olga Bogdańska, Szymon Bereza, Szymon Dąbski, Iga Posturzyńska, Wiktor Farian, Zuzanna Bednarska, Zuzanna Sadowska, Jakub Mikucki, Weronika Pomian, Paulina Majewska, Maja Maziarczuk. Uczeń klasy Vb Szymon Dąbski został finalistą Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Angielskiego organizowanego przez Kuratorium Oświaty w Lublinie.

Nasi stypendyści

Nasi uczniowie odnoszą także wiele sukcesów sportowych i chętnie uczestniczą w zawodach, więcej informacji w zakładce Sport.

Dzięki anonimowemu Darczyńcy szkoła wzbogaciła się o wyjątkowy sprzęt o wartości 10.000 zł, Darem jest wysokiej klasy tablica multimedialna wraz z rzutnikiem, która uatrakcyjni zajęcia prowadzone przez nauczycieli dla wszystkich uczniów z klas I-VI.

Uczniowie uwielbiają zajęcia z wykorzystaniem zestawu od darczyńcy

W II półroczu nadal będziemy realizować rozpoczęte innowacje przedmiotowo- wychowawcze. Należy nadmienić także o wyjątkowej aktywności uczniów klasy II a, których występ w Regionalnym Przeglądzie Piosenki i Przyśpiewki Ludowej bardzo się spodobał i został wyróżniony I nagrodą. Te  sukcesy oraz wielkie zaangażowanie wychowawczyni i rodziców przyczyniło się do założenia w naszej szkole zespołu tańca i przyśpiewki ludowej „Reczka”, więcej w zakładce „Reczka”. Obecnie jesteśmy na etapie zbierania środków na stroje ludowe z regionu chełmskiego dla zespołu. Rodzice zorganizowali kiermasz ciast i zbiórkę makulatury, ale bardzo mile są widziani darczyńcy.

Zespół Reczka w składzie; wokaliści: Casa Paula, Kozieł Maja, Lipko Anna, Lipko Maja, Ładniak Lena, Proskura Łukasz, z wychowawczynią Panią Ewą Semeniuk i gościnnie akompaniujący akordeonista Pan Jan Czarnecki

Uroczyste wręczenie I nagrody

Zdjęcie dzieci w wypożyczonych ludowych strojach chełmskich

Zapraszamy do współpracy Małgorzata Królicka, Renata Adamczuk

 


Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie!

„Nie jest mądry kto wiele spraw umie, lecz kto złe od dobrego rozeznać rozumie”

Mikołaj Rej

Każda szkoła ma swoją misję i wizję. Będziemy:

- zapewniać uczniom wszechstronny rozwój,

- wspomagać rodzinę w procesie wychowania,

- współpracować z rodzicami,

- stwarzać przyjazne i bezpieczne środowisko dla ucznia, rodziców i nauczycieli.

Pragniemy, żeby w naszej szkole panowała atmosfera przyjaźni i akceptacji, dołożymy wszelkich starań, aby uczeń czuł się pewnie i bezpiecznie.

W tym roku szkolnym w oparciu o diagnozę oczekiwań naszych uczniów realizowanych będzie 6 innowacji metodyczno-wychowawczych.

W klasie 2a Pani Ewa Semeniuk realizuje innowację „Wielkie odkrywanie małych odkrywców

W klasach trzecich Pani Barbara Klimowicz realizuje innowację „Mali ratownicy”.

W klasie 3b Pani Agata Kurban realizuje innowację „Wiemy co jemy”.

W klasach piątych Pan Michał Mąka realizuje innowację „W piątki gramy o piątki

W klasie 6b Pani Anna Kostecka realizuje innowację „Angielski – język niezbyt obcy

W klasie 6a Pani Gabriela Sobol realizuje innowację wychowawczą „Jak skutecznie sobie radzić z emocjami”.

Po to wprowadzamy innowacje, aby nasi uczniowie rozwijali swoje umiejętności poprzez zabawę, doświadczenie, odkrywanie i przeżywanie.

Będzie działał Szkolny Klub Wolontariusza pod opieką Pani Ewy Mazur i Pana Przemysława Mierzyńskiego, którego celem jest między innymi: organizacja zabaw dla dzieci młodszych podczas przerw, wspólne czytanie i pomoc koleżeńska.

W roku szkolnym 2016/2017 skoncentrujemy się na działaniach w czterech obszarach:

1.       Chcemy, aby uczniowie na przerwach byli bezpieczni.

2.       Będziemy podawać cel lekcji w języku ucznia oraz informację zwrotną w której będziemy wskazywać dobre elementy w pracy ucznia, pokazywać to, co wymaga poprawy, dawać wskazówki, jak należy to poprawić i w jakim kierunku uczeń powinien pracować dalej.

3.       Chcemy upowszechniać czytelnictwo i rozwijać kompetencje w tym zakresie, dlatego będziemy czytać nie tylko w szkole.

4.       Będziemy kształtować poczucie przynależności naszych uczniów do społeczności szkolnej, środowiska lokalnego, regionu i kraju przez współpracę z rodzicami. Dlatego będziemy w szkole zadawać pytanie: Kim jesteśmy, gdzie mieszkamy, czy naszą historię znamy?

Aby osiągnąć te cele stworzyliśmy dwa programy Wychowawczy pod nazwą „Bezpieczna i przyjazna szkoła” i Profilaktyki „Bezpieczna szkoła”,  które wyrastają z diagnozy środowiska szkolnego i odpowiadają na oczekiwania uczniów, nauczycieli, pracowników i rodziców i zostały uzgodnione z Radą Rodziców. Stworzyliśmy również Plan Pracy wraz z bogatym kalendarzem imprez, konkursów, zawodów sportowych i uroczystości.

Zachęcamy uczniów i rodziców do zapoznania się z ofertą zajęć pozalekcyjnych, świetlicy, biblioteki, pedagoga. Prowadzimy kółka zainteresowań, zajęcia sportowe, artystyczne, czytelnicze, przyrodnicze oraz zajęcia z pomocy pedagogiczno-psychologicznej. W szkole realizujemy dwa programy ogólnopolskie „Warzywa i owoce w szkole” i „Szklanka mleka”. Realizowane są również projekty edukacyjne „Czytać można wszędzie” i „Cała Polska czyta dzieciom”. Są to projekty promujące i upowszechniają czytelnictwo wśród uczniów. Wychowawcy w świetlicy szkolnej realizują projekt regionalno-edukacyjny „Rejowiec moja mała Ojczyzna”.

Liczymy, że wszystkie działania podjęte przez Nas przyczynią się do wzrostu wyników nauczania oraz odpowiedzą na oczekiwania środowiska lokalnego a przede wszystkim sprawią, że nasi uczniowie będą lubić swoją szkołę.

 

Małgorzata Królicka
Renata Adamczuk

Tradycje naszej szkoły w obecnym budynku sięgają początku lat 30-tych okresu międzywojennego. Zgodnie z reformą edukacji, jako 6-cio klasowa Szkoła Podstawowa funkcjonujemy od dnia 1.09.1999r., zgodnie z uchwałą Rady Gminy z dnia 15.03.1999r. Bazę szkoły stanowią dobrze wyposażone pracownie przedmiotowe m.in. przyrodnicza, komputerowa, plastyczna, polonistyczna, sala gimnastyczna, sala gimnastyki korekcyjnej, sala zabaw, biblioteka z czytelnią, świetlica ze stołówką oraz boisko wielofunkcyjne, boisko do piłki nożnej i plac zabaw.

 

 

W naszej szkole realizujemy od 1 lipca 2014 r. projekt: Program Operacyjny Kapitał Ludzki, działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnianie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej. Tytuł projektu: „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych” finansowany ze środków Unii Europejskiej. - więcej informacji kliknij

 

 

Projekt Unijny
w naszej szkole-kliknij


Zamówienia
publiczne-kliknij

 


 

Nauczycielska Akademia Internetowa

Centrum Edukacji Obywatelskiej